Új és meglévő videorögzítő rendszerek jogszerű üzemeltetése

Gyors + Egyszerű + Kamarai ajánlás

Itt ellenőrizheti a regisztrált és közzétett videorögzítési rendszerek Adatkezelési tájékoztatóit:

Az ezCAM™ videorögzítő rendszerek az ezGDPR™ rendszer részét képezik, de attól függetlenül is alkalmazhatók.

Mit nyújtanak az ezCAMTM Videorögzítési módszertanok?

  • Jogi, és informatikai szakismeret nélkül kitölthető személyre szabott dokumentációt
  • Közérthető és gyorsan átolvasható kiadványt a videorögzítés legfontosabb tudnivalóiról
  • Közérthető és betartható szabályzatot
  • A GDPR szerinti Adatvédelmi hatásvizsgálatot
  • Nyelvtudás nélkül felismerhető piktogramokat, és Adatvédelmi tájékoztatót
  • Garantált jogérvényesítést az érintettek számára

Módszertanainkkal akár fél óra alatt képessé teheti a GDPR-nak való megfelelésre, mert azok segítségével mindössze egy alaprajzra és a videokamerák felszerelésének az indoklására van szüksége.

Figyelem! Az ezCAM™ módszertanok kizárólag a videorögzítésre vonatkoznak, a GDPR-nak való általános megfeleltetésre nem. Amennyiben még nem felel meg Adatkezelőként a GDPR-nak, kérjük, tekintse meg a vállalkozók és a vállalkozások számára készített ezGDPR™ módszertanainkat

Miért válasszam az ezCAM™ módszertanokat?

Preambulum

A 2005. évi CXXXIII. törvény (A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a továbbiakban Szvmt) módosítása (2019. évi XXXIV. törvény 58. § c). Hatálytalan: 2019. IV. 26-tól.) óta a megszokott, úgynevezett "három munkanapos" videorögzítés lehetőségét az Szvmt már nem tartalmazza. Ez az oka annak, hogy a hatálytalanítástól kezdve a videorögzítést már csak a GDPR alapján lehet végezni, ellátni, vagy elláttatni, ezért a korábban megismert és megszokott jogalapok megszüntek, illetve megváltoztak.

Egyszerűen fogalmazva ez azt jelenti, hogy:

A 2019 április 26-ig, az addigi magyar jogszabályokra hivatkozással üzemeltetett videorögzítő rendszerek már nem a tagállami, hanem az Európai Unios adatvédelmi rendelet hatálya alá tartoznak, ezért azok jogsértő üzemeltetése már az ebben a rendeletben meghatározott böntetési tételekkel válhat szancionálhatóvá. Ez a fenyegetettség különösen igazzá vált a közterületre irányuló, azokra rálátó videorögzítés esetén, ami immár nem csak tilos, hanem egy komoly Adatvédelmi bírsággal fenyegetett tevékenységgé vált.

A fentiekre való tekintettel, és azoknak megfelelően kerültek kidolgozásra azok az egyszerűsített videorögzítési módszertanaink, amelynek a segítságével a hagyományos videorögzítés a továbbiakban is jogszerűen gyakorolhatóvá válhat. Ennek érdekében valamennyi módszertanunk lehetővé teszi a fix nyolc naptári napos rögzítési időt a korábbi három munkanapos tárolási idő helyett.

Videórögzítési módszertanok

Ismertető

Videorögzítés - Vagyonvédelmi módszertan (Ön valószínűleg ez iránt érdeklődik)

A módszertan alkalmazási területe: Irodák, üzlethelyiségek, officinák, műhelyek, raktárak, illetve mindazon ingatlanok esetén, ahol a videorögzítést egyebekben más jogszabály nem tiltja meg például az emberi méltóság megsértésének a lehetőségére való hivatkozással.
A módszertan elsődleges célja valamely nevesíthető vagyonelem, vagyontárgy, vagy a megfigyelt területen tartózkodó érintettek vagyonának, vagyontárgyainak a védelme. Másodlagos célként megjelölhető az élet és balesetvédelmi cél, valamint a veszélyes anyagok őrzésének a lehetősége is.

Videorögzítés - Társasházak

A módszertan alkalmazási területe: Társasházak, Lakásszövetkezetek belső terének a védelme. A módszertan kizárólag vagyonvédelmi cél esetén alkalmazható.

Videorögzítés - Munka törvénykönyve alapján

A módszertan alkalmazási területe: Amikor a videörgzítés elsődleges célja az élet és balesetvédelmi cél, pénzeszközök védelme, veszélyes anyagok őrzése. Másodlagos célként megjelölhető a vagyonvédelmi cél is.

Legfeljebb nyolc videokamerás rendszer

Vagyonvédemi célú

Például: Irodák, officinák, üzlethelyiségek, raktárak

19.900Ft + Áfá-tól elérhető
Vásárlás Részletek
Társasházak és Lakásszövetkezetek

Például: Társasházak, lakásszövetkezetek

19.900Ft + Áfá-tól elérhető
Vásárlás Részletek
Munka törvénykönyve alapján

A Munka törvénykönyvében nevesített esetek

19.900Ft + Áfá-tól elérhető
Vásárlás Részletek

9 - 16 videokamerás rendszer

9 - 16 videokamerás rendszer

A kilenc-tizenhat videokamerát alkamazó ezCAM™ rendszereknél a módszertan akkor alkalmazható, ha a dokumentációt az SzVMSzK-nál nyilvántartott, ATASI® akkreditált vagyonvédelmi vállalkozás tölti ki. A regisztrált vállalkozások száma folyamatosan bővül.

17+ videokamerás rendszer

17+ videokamerás rendszer

A tizenhét videokamerát meghaladó rendszerek esetén a módszertan nem alkalmazható. Ebben az esetben a szükséges vizsgálatokat a Kabinet Kft. (Az SzVMSzk szakmai vállalkozása) készítheti el egyedi árajánlat alapján. Kérjük, hogy igény esetén velünk vegye fel a kapcsolatot a "Kapcsolat" menüponton keresztül, mi pedig az adatok ellenőrzése után haladéktalanul továbbítjuk a megkeresést a Kabinet Kft. irányába.